• Kort Mbo Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen De medewerker inrichtingswerk ondersteunt volwassenen die niet kunnen functioneren zonder professionele hulp. Jij helpt deze mensen weer op het juiste spoor. Dat doe je bij de mensen thuis of in een psychiatrisch centrum of verslavingskliniek of blijf van mijn lijf huis of een asielzoekerscentrum. Je werk is zowel uitvoerend, adviserend en coördinerend. Dankzij jouw inbreng krijgen deze mensen weer vertrouwen in de toekomst! Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 76.00

  Check hier »

Geef een reactie