• Zakelijke Correspondentie Frans Ervaring met deze provider?
  Talen
  Nha Opleidingen
  Cursus voor iedereen die contacten onderhoudt met een bedrijf uit Frankrijk. Per brief of mail.
  Iedereen die een (administratief) hogere functie ambieert zal een goede kennis moeten hebben van zakelijke correspondentie. In het Nederlands of in een vreemde taal. Veel contacten tussen bedrijven verlopen nog steeds schriftelijk. Dat zal ook nooit veranderen. Of dat nu per post, per fax gebeurt of per email, maakt niets uit. Of het offertes betreft of de bevestiging van telefonische afspraken, evenmin. De laatste jaren is de correspondentie alleen maar toe genomen. Wat u leert in deze cursus... Omdat de brief het visitekaartje van een bedrijf of organisatie is, leert u in deze cursus Zakelijke Correspondentie: Hoe een brief er uit moet zien. Hoe u een logische opzet maakt. Hoe u tot een duidelijke stijl komt. Hoe u zorgt voor zuiver taalgebruik. Hoe u de juiste, vriendelijke toon treft. Hoe u voor een correcte inhoud zorgt. Zo leert u het vertrouwen van de geadresseerde te winnen en daarmee het door u gewenste doel te bereiken. De regels! Een zakenbrief schrijven naar een buitenlandse relatie in een vreemde taal is meer dan een Nederlandse brief vertalen. Daarom leert u in de cursus Zakelijke Correspondentie Frans de regels die daarvoor gebruikelijk zijn: Aanhef Beginformuleringen Slotformuleringen Grammaticale bijzonderheden Typische eigen zegswijzen Met deze praktische cursus van de NHA leert u een goede zakenbrief te schrijven. Met overbodige studiestof zult u niet worden lastiggevallen. De correspondentie-opdrachten in de lessen zorgen ervoor dat u veel praktische oefening krijgt. Uw woordenschat wordt uitgebreid met zakelijke woorden. Op bijzonder praktische wijze wordt uw kennis van grammatica en spelling opgefrist. Doeltreffend en overtuigend Een brief moet doeltreffend, overtuigend en vooral duidelijk zijn. U moet de ontvanger met weinig woorden duidelijk maken wat u bedoelt. Dit geldt natuurlijk ook voor brieven in een vreemde taal. Het lijkt moeilijk, maar dat is beslist niet zo. U heeft er natuurlijk wel een goede cursus voor nodig. Zakelijke Correspondentie van de NHA is zo?n cursus. De NHA-cursus is goed te volgen en is een van de beste in zijn soort. Studieprogramma Het vakkenpakket omvat: Grammatica Zakelijke Correspondentie Idioom (woordenkennis) Samenvattingen
  Nha


  € 17.00

  Check hier »

Geef een reactie