• Hbo-basisopleiding Rechten Met Bestuursrecht Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Leer in 6 maanden de basis van HBO Rechten met Bestuursrecht. Geen vooropleidingseis. Geen stage.
  HBO-basisopleiding Rechten met Bestuursrecht Inclusief wettenbundel Het hedendaagse bedrijfsleven en de overheden hebben grote behoefte aan medewerkers met een brede rechtenkennis. De HBO-bachelor Rechten van de NHA speelt in op deze behoefte. De werkzaamheden van de HBO-jurist zijn divers en uitdagend. In deze HBO-basisopleiding behandelen we twee onderwijseenheden uit de HBO-bachelor Rechten. Burgers die zich niet kunnen vinden in het optreden van de overheid, hebben de mogelijkheid om dit door de rechter te laten toetsen, een klacht in te dienen of de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, conform de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In deze basisopleiding leert u welke bestuurshandelingen het bestuursrecht kent, deze beschijven en aanwijzen in de Awb. U leert tevens te benoemen waar handhaving in de Awb geregeld is en welke sancties er bestaan. Daarnaast wordt er volop aandacht besteed aan de mondelinge- en schriftelijke communicatie over juridische zaken. Met deze kennis doet u zowel zakelijk als privé uw voordeel! Waarom kiezen voor de HBO-basisopleiding Rechten. In de Basisopleiding Rechten wordt een aantal onderwijseenheden behandeld uit het algemene eerste jaar van de HBO-bacheloropleiding Rechten. Zo kunt u kennismaken met de opleiding en ervaren of u het niveau aan kunt. Hierna kunt u opbasis van het behaalde resultaat toegang verkrijgen tot de HBO-bacheloropleiding Rechten. U kunt in aanmerking komen voor vrijstellingen voor de modules die u al heeft afgerond in de Basisopleiding. De Basisopleiding is speciaal bedoeld voor iedereen die: - Kennis wil opdoen over dit vakgebied op HBO-niveau. - Twijfelt of de HBO-bacheloropleiding iets voor hem/haar is. - Niet in de gelegenheid is om stage te lopen. - Niet beschikt over de vereiste vooropleiding. - De volledige HBO-opleiding te lang vindt.
  Nha


  € 72.00

  Check hier »

Geef een reactie