• Hbo Human Resource Management (hrm) Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  HBO cursus met 11 EC studiepunten. Gerichte opleiding in 3 maanden.
  HBO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (HRM) Personeel is de belangrijkste factor bij de beantwoording van de vraag hoe succesvol een organisatie is in het bereiken van de gestelde organisatiedoelen. Een organisatie kan succesvol genoemd worden wanneer met name het management adequaat (en integraal) inspeelt op externe en interne ontwikkelingen. Het gaat dan vooral om ontwikkelingen die van invloed zijn op de"human resources"in de arbeidsorganisatie. Het is evident dat de geschetste ontwikkelingen hun weerslag hebben op de omvang, de aard van de beroepscompetenties en de inzetbaarheid van personeel. Elke arbeidsorganisatie ziet zichzelf -meer dan voorheen- voor de opgave gesteld om de kwaliteiten van medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten. Onontbeerlijk hierbij is een goede en effectieve afstemming van het strategische personeelsbeleid op de genoemde ontwikkelingen. Deze afstemming oftewel het"Human Resource Management"is het hoofdthema van deze interessante cursus. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van 3 maanden is uitermate geschikt voor mensen die zich bezighouden met personeelsbeleid in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan Personeelsmanagers, medewerkers personeelszaken, leden van een ondernemingsraad, directieleden of managers met personeelszaken in portefeuille etc. Deze cursus is een onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bachelor Bedrijfskunde. Als u deze leergang succesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige modules uit de HBO-bacheloropleiding Bedrijfskunde.
  Nha


  € 99.00

  Check hier »

Geef een reactie