• Havo Economie Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Economie.
  De lessen van de cursus HAVO Economie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De nadruk ligt op actuele thema's en het aanleren van vaardigheden. Daartoe worden een omvangrijk begrippenapparaat en een aantal interessante berekeningen in stelling gebracht. Hierdoor levert dit vak een grote bijdrage aan het begrijpen van de vele (economische) gebeurtenissen om ons heen. De volgende thema's komen aan bod:? Schaarste en ruil: handel en marktwerking in de wereld enz. ? De markt: maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), arbeidsmarkt en werkloosheid enz. ? Ruilen over tijd: onderwijs en menselijk kapitaal, huis en hypotheek, faillissementen enz. ? Samenwerken/onderhandelen: prijzenoorlog, cao, gevangenendilemma enz. ? Risico en informatie: verzekeren, pensioenen, sociale zekerheid enz. ? Welvaart en groei: Europese integratie enz. ? Goede tijden, slechte tijden: arbeidsmarkt, ECB en stabiliteitspact enz. Het examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Beide onderdelen kunnen betrekking hebben op de gehele examenstof. Ook dien je een praktische opdracht uit te voeren. Dit betreft een werkstuk over een te kiezen onderwerp.
  Nha


  € 35.50

  Check hier »

Geef een reactie