• Hbo Schriftelijke Communicatie Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Korte HBO cursus van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
  HBO Schriftelijke Communicatie Goede communicatie is een van de belangrijkste succesfactoren voor bedrijven. Het hedendaagse bedrijfsleven heeft dan ook grote behoefte aan mensen die op een juiste en moderne manier kunnen communiceren. Om als bedrijf te groeien, is zowel mondelinge als schriftelijke communicatie zeer belangrijk. Hier kunt u - als slimme werkgever of werknemer - dankbaar gebruik van maken. Met het volgen van de HBO cursus Schriftelijke Communicatie leert u de benodigde informatie op de juiste manier over te brengen. Schriftelijke communicatie wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Ideeën kunnen namelijk nog zo goed zijn, als ze niet duidelijk op papier staan dan blijft het bij ideeën. Het personeel van een bedrijf moet onder andere in staat zijn om een goede brief op te stellen, of om notulen en contracten op de juiste wijze op te stellen. Teksten moeten hierbij duidelijk en overzichtelijk zijn, zodat er geen vragen over ontstaan. Bedrijven en organisaties dienen daarom te investeren in deze vorm van communicatie. Binnen de HBO cursus Schriftelijke Communicatie leert u hoe u op een efficiënte manier schriftelijk communiceert. Er is grote aandacht voor correcte spelling,zinsopbouw en stijl. U raakt stap voor stap bekend met de verschillende onderdelen van schriftelijke communicatie die van belang zijn binnen het bedrijfsleven. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personen die per brief en per email bondiger, correct en gestructureerder willen communiceren. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
  Nha


  € 98.00

  Check hier »

Geef een reactie