• Kort Mbo Agogisch Medewerker Ggz Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Agogisch Medewerker GGZ In dit kort MBO programma krijg je alle beroepsgerichte kennis aangereikt die een agogisch medewerker nodig heeft. Het is een ideaal programma voor wie zich wil bijscholen en voor een ieder die agogisch medewerker wil worden maar (nog) niet aan de vooropleidingseis voldoet. Agogisch medewerkers komen we tegen in de geestelijke gezondheidszorg en in de verslavingszorg. Je helpt mensen die nare dingen hebben meegemaakt. Denk aan mensen die lang verslaafd zijn geweest, heel eenzaam zijn en weinig inkomen hebben. Jij helpt ze hun leven weer op de rails te krijgen. Je ondersteunt bij alledaagse zaken en bij gerichte activiteiten. Dankzij jouw hulp kunnen deze mensen weer aan het werk of met een opleiding beginnen. De mensen die je gaat ondersteunen - kinderen, jongeren, volwassenen en/of ouderen - komen uit verschillende milieus en culturen. Uitgangspunt bij de begeleiding is dat de cliënt in zijn eigenheid centraal staat en de begeleiding vooral recht moet doen aan die eigenheid. Begeleiden is een breed begrip waarmee zowel motiveren, coachen, enthousiasmeren, activeren, sturen, ondersteunen als zorg overnemen zijn gemoeid. Dankzij jouw kennis, vaardigheden en enthousiaste inzethelp je mensen weer vertrouwen te krijgen. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Agogisch Medewerker GGZ. Alleen Nederlands, Rekenen, Engels en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 83.50

  Check hier »

Geef een reactie