• Havo Engels Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Engels.
  Met cd en digitale geluidsbestanden!! De lessen van de cursus HAVO Engels zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Door middel van het lezen van diverse Engelse teksten oefen je gedurende de hele cursus de vaardigheden die nodig zijn voor het staatsexamen. Bij de cursus krijg je een cd, waarmee je je uitspraak kunt oefenen door te luisteren naar de'native speakers', mensen die afkomstig zijn uit Engelssprekende gebieden. De geluidsbestanden van de cd zijn tevens digitaal te downloaden uit onze digitale leeromgeving Studentenplaza. Verder krijg je tijdens de cursus de gelegenheid je eigen uitspraak te oefenen door zelf huiswerkoefeningen in te spreken en deze ter beoordeling in te sturen naar jouw docent. Tevens leer je praktische vaardigheden zoals het schrijven van een brief. Behalve spreekvaardigheid komen de volgende onderdelen aan bod: Leesvaardigheid Tekstbegrip (dit door middel van authentieke teksten uit kranten e.d. en examenteksten) Vergroten van de woordenschat Grammatica Luistervaardigheid Literatuur Voor het examen dien je 4 boeken, 3 gedichten en 3 korte verhalen te lezen. Tijdens het mondelinge gedeelte van het examen zullen vragen gesteld worden over deze boeken. Het schriftelijke examen zal bestaan uit multiple-choice (meerkeuze) vragen en enkele open vragen over teksten, zoals je deze ook geoefend hebt tijdens de cursus.
  Nha


  € 23.50

  Check hier »

Geef een reactie