• Hbo Sph: Het Ondersteuningsplan Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  HBO cursus met 12 EC studiepunten. Gerichte opleiding in 3 maanden.
  Deze HBO cursus biedt de hulpverlener een stappenplan, voor het ontwikkelen van een ondersteuningsplan. Dat mag niet over het hoofd van de cliënt heen gebeuren; het moet samen met de cliënt tot stand komen. Pas daarna is uitvoering aan de orde. Ook moet het plan erop gericht zijn om de cliënt zoveel mogelijk de regie over het eigen leven te laten behouden of te geven. Deze kennis kunt u zowel binnen uw beroep als binnen uw privéomgeving toepassen. Geen enkel ondersteuningsplan is hetzelfde. Behoeften, wensen en mogelijkheden variëren per cliënt. Het ondersteuningsplan is flexibel, een soort maatpak voor de cliënt. Dat vergt dus ook van de hulpverlener een flexibele houding en de vaardigheid om methodisch te werk te gaan. Hetbetreft de activiteiten die voor de cliënt kunnen worden opgezet binnen zijn leefsituatie: wonen, werken, leren, dagactiviteiten en vrije tijd. Communicatieve vaardigheden en de basisbeginselen van veelgebruikte vormen van methodisch handelen komen aan de orde. Voor wie is deze HBO cursus bestemd?Deze cursus van 3 maanden is uitstekend geschikt voor hulpverleners die hun kennis willen uitbreiden of opfrissen en voor mensen die kennis willen maken met dit werkgebied. Deze cursus is een onderdeel van de HBO-bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Als u deze leergang succesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige modules uit de HBO-bachelor opleiding SPH.
  Nha


  € 91.00

  Check hier »

Geef een reactie