• Kort Mbo Onderwijsassistent Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Onderwijsassistent De onderwijsassistent komen we niet alleen tegen in het basisonderwijs, maar ook in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Je ondersteunt de leerkracht zodat deze meer tijd kan vrijmaken voor kinderen die extra aandacht nodig hebben. Samen bereid je lessen voor en zorg je voor een prettige sfeer in de klas. Je stimuleert kinderen en helpt ze in de ontwikkeling van hun gedrag en kennis. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Onderwijsassistent. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA Contactdag incl. workshops. Tijdens de opleiding organiseren we een contactdag op een centrale plaats in Nederland (bij het cursusgeld inbegrepen) waar je aan deel kunt nemen. Tijdens deze dag krijg je veel studietips aangereikt en maak je kennis met medestudenten en met studieloopbaanbegeleiders van de NHA.
  Nha


  € 54.00

  Check hier »

Geef een reactie