• Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) Ervaring met deze provider?
  Orde En Veiligheid
  Nha Opleidingen
  De BOA heeft opsporingsbevoegdheid zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee.
  Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) De buitengewoon opsporingsambtenaar neemt bij de handhaving van de rechtsorde in Nederland een steeds belangrijkere rol in. De buitengewoon opsporingsambtenaar heeft officiële opsporingsbevoegdheid, zonder in dienst te zijn van politie of Koninklijke Marechaussee. Hij of zij is specialist in een bepaald vakgebied. U kent de buitengewoon opsporingsambtenaar bijvoorbeeld als jachtopziener, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur, ambtenaar bouw- en woningtoezicht en parkeercontroleur. Door een wetswijziging zijn tegenwoordig de gemeenten ook bevoegd om de Drank- en Horecawet te handhaven middels de inzet van bijvoorbeeld BOA's. Die taak lag voorheen bij de politie. Voor het uitvoeren van het afwisselende en verantwoordelijke werk van de buitengewoon opsporingsambtenaar is een degelijke BOA opleiding vereist. In deze functie dient u goed op de hoogte te zijn van het Nederlandse recht. In Nederland gaat men namelijk uit van de gelijkheid van de verdachte en de Staat. Beide partijen hebben gelijke rechten. Als gevolg hiervan mag de politie in Nederland niet zomaar mensen oppakken, fouilleren, hun huis doorzoeken, de telefoon afluisteren of brieven openen. Voor de buitengewoon opsporingsambtenaar geldt dit natuurlijk ook. De akte van beëdiging geeft speciale bevoegdheden De bevoegdheden die u nodig heeft voor de handhaving van de rechtsorde als buitengewoon opsporingsambtenaar, verkrijgt u door het behalen van het door het Ministerie van Justitie verplicht gestelde diploma/getuigschrift BOA. Hiermee heeft u bevoegdheden die functionarissen, zoals beveiligingsambtenaren en bewakingspersoneel niet hebben. Bovendien mag u een ambtsedig proces verbaal opmaken, dat bij een terechtzitting als geldig bewijsmateriaal kan dienen. De akte van beëdiging die u uitgereikt krijgt, bevat de precieze omschrijving van uw bevoegdheden. Perbuitengewoon opsporingsambtenaar verschillen deze bevoegdheden namelijk. Deze heldere cursus zorgt voor een buitengewoon stevige basis om straks als buitengewoon opsporingsambtenaar succesvol te functioneren.
  Nha


  € 26.00

  Check hier »

Geef een reactie