• Kort Mbo Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Sociaal Maatschappelijk DIenstverlener De sociaal maatschappelijk dienstverlener heeft als taak de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kwetsbare cliënt te bevorderen. Hiervoor dien je de materiële en psychosociale behoeften in kaart te kunnen brengen, zodat je daarna de belangen van je cliënt kunt behartigen richting hulpverleners. Je dient goed om te kunnen gaan met verschillende typen mensen en ook moet je verschillende soorten gesprekkenkunnen voeren. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 45.00

  Check hier »

Geef een reactie