• Mbo-opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Erkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 4.
  MBO Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener houd jij je bezig met het in kaart brengen van materiële en (daaraan gerelateerde) psychosociale behoeften van de cliënt. Je verzorgt praktische dienstverlening en adviseert over regelingen of voorzieningen. Je behartigt de belangen van je cliënt en gaat vervolgens in overleg met andere disciplines of hulpverleners. Hierbij horen ook taken als dossiervorming en rapporteren. Coördinatie, overleg en afstemming zijn met name gekoppeld aan deze cliëntgebonden werkzaamheden. Afhankelijk van je functie, de organisatie waarin je werkzaam bent, en de doelgroep waarmee je werkt, zal het zwaartepunt van de functie net anders liggen. In sommige organisaties ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden bij informeren en adviseren, in andere organisaties bij bemiddeling op het gebied van sociale zekerheid. Omgang met verschillende type cliënten en het voeren van verschillende soorten gesprekken zijn in jouw werk van groot belang. Soms ligt het accent van jouw werkzaamheden op ondersteuning en begeleiding van kwetsbare doelgroepen bij hun materiële behoeften. Hierbij is psychosociale ondersteuning en vergroting van de zelfredzaamheid erg belangrijk. De mate van jouw ondersteuning is afhankelijk van de mogelijkheden, kennis en vaardigheden vande cliënt. Het is jouw taak om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Daarbij maak je de cliënt duidelijk wat hij mag verwachten van jouw dienstverlening.
  Nha


  € 38.00

  Check hier »

Geef een reactie