• Snro Hbo Psychosociaal Counselor Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Leer hoe u mensen emotioneel begeleidt in moeilijke levensfasen. Word psychosociaal therapeut!
  De Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) is ontwikkeld in samenwerking met Psychodidact,één van de meest vooraanstaande opleidingsinstituten in Nederland op het gebied van communicatie en psychologie. Psychodidact staat in direct contact met Professor Doctor Gerard Egan, de Amerikaanse grondlegger van counseling. Op basis van zijn filosofie is OPC vormgegeven. De opleiding is gebaseerd op kennis en kunde. OPC is een geaccrediteerde SNRO HBO registeropleiding en voldoet aan de PLATO eindtermen met betrekking tot de Psychosociale Basiskennis (PsBK). Na het behalen van het diploma wordt u toegelaten tot het register van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en kunt u aansluiten bij een koepelorganisatie. Daardoor ontvangt u een zorgverlenernummer (AGB code) en komen uw cliënten in aanmerking voor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars. Als eerste complementaire opleiding in Nederland is de Opleiding Psychosociaal Counselor Europees erkend. OPC is inhet Nederlandse (NLQF) en Europese (EQF) kwalificatiekader op niveau 6 ingeschaald. Dit niveau is gelijk aan het niveau van bachelor. OPC staat voor behandelende psychologie Voordat u uitgebreide informatie krijgt over OPC met betrekking tot de achtergrond, inhoud en erkenning, scheppen we graag eerst helderheid in het land van de psychologie. We onderscheiden drie vormen: ? De onderzoekspsychologie ? De toegepaste psychologie ? De behandelende psychologie Binnen de onderzoekspsychologie wordt menselijk gedrag bestudeerd. Via vaststaande methoden (waar experimenten vaak deel van uitmaken) wordt gedrag in kaart gebracht. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de invloed van kleuren op aankoopgedrag van consumenten of onder welke voorwaarde een bepaalde hechting tot stand komt. Mensen die werken binnen deze vorm van psychologie zijn wetenschappelijk onderzoeker, zij zijn universitair geschoold. Onderzoeken is echter niet gelijk aan toepassen. De toegepaste psychologie houdt zich bezig met psychologische principes en theorieën en gebruikt deze om problemen in de praktijk op te lossen. Algemene psychologische kennis wordt ingezet om vraagstukken te beantwoorden en processen te optimaliseren. Bijvoorbeeld het verbeteren van een voorlichtingscampagne of het adviseren in opleidings- of beroepskeuze. Zowel mensen die psychologie aan de universiteit hebben gestudeerd als mensen die een HBO studie psychologie hebben afgerond kunnen zich richten op de toepassing van de psychologie. Maartoepassen is niet gelijk aan behandelen. Behandelen of begeleiden van cliënten staat centraal binnen de behandelende psychologie. De BIG geregistreerde Gezondheidspsycholoog (GZ-psycholoog), Psychotherapeut, Klinisch psycholoog en Klinisch neuropsycholoog zijn universitair geschoolde psychologen (de Psychotherapeut kan ook een psychiater zijn) die cliënten/patiënten behandelen. Na hun bachelor en master titel hebben ze een vervolgopleiding van twee tot zes jaar in deze richting gevolgd, waardoor ze behandelaar zijn geworden. Mensen die naar deze specialismen worden verwezen hebben (zware)psychische problemen, bijvoorbeeld een angststoornis of een persoonlijkheidsstoornis. Op HBO niveau kunt u dit behandelende of procesbegeleidende vak leren in de Europees erkende Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC). In deze opleiding leert u de veranderingsprocessen begeleiden van emotioneel gezonde mensen. Dit zijn mensen zonder psychische aandoeningen, maar helaas wel vaak behept met een beperkt gedragsrepertoire door niet functionele patronen van denken, voelen en doen. Problematiek steekt de kop op als er situatieveranderingen op hun pad komen. Bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van een geliefde, ziekte, ontslag, werkdruk, enzovoorts. De psychosociaal counselor begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de psychosociaal counselor hanteert is van humanistische aard. Hij vertrouwt op de veerkracht dievan nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. De achterliggende filosofie Counselen is mensenwerk. U wordt opgeleid om emotioneel gezonde mensen, die in een moeilijke fase van hun leven verkeren, te begeleiden. Om dit verantwoord te kunnen doen is een gedegen opleiding gevraagd waarbij ethiek hoog in het vaandel staat. De cliënt is altijd het uitgangspunt. Counselen is een vak. Het idee dat het counselingvak te leren is door het volgen van een counseling'opleiding'die enkel bestaat uit gespreksvaardigheden, is een groot misverstand. Om het counselingvak professioneel te kunnen uitoefenen is kennis en kunde gevraagd over: uzelf, normaal en abnormaal gedrag van de mens, gespreksvaardigheden, de sociale context waarin de mens verkeertén anatomie, fysiologie en pathologie. Daarnaast is de toepassing in de praktijk een must. Een professionele opleiding dient met die reden uit verschillende modulen en een stagetraject te bestaan. Mensen maken onderdeel uit van een systeem. Het woord psychosociaal is een samengesteld woord. Het dekt de psyche (het individu) en het sociale (het systeem). Een psychosociaal counselor begeleidt cliënten in een context of contextverandering in de wetenschap dat mensen onlosmakelijk verbonden zijn met een groter geheel. Voor wie is de Opleiding Psychosociaal Counselor (OPC) bedoeld? In algemene zin is de Opleiding Psychosociaal Counselor bedoeld voor mensen die willen werken met mensen. U leert tenslotte mensen te begeleiden in veranderingsprocessen. Studenten kunnen uit een geheel ander werkveld komen en de studie volgen om een carrièreswitch te maken. Het is ook heel goed mogelijk dat u al een studie heeft gevolgd in deze richting of zelfs werkzaam bent in het veld en nog meer vaardigheden op wilt doen. Ook is een mogelijkheid dat u deze studie volgt om officiële erkenning te krijgen voor het starten van een eigen praktijk. Vaak komt het voor dat mensen hun studie starten uit interesse in de mens en zijn psyche; gaandeweg wordt dan duidelijk in welke richting hun werkveld zal liggen. Op een rijtje - Voor wie kan deze opleiding interessant zijn? Voor maatschappelijk werk(st)ers - om naast de taakgerichte aanpak ook het emotionele stuk van mensen te begeleiden. Voor verpleegkundigen - om op een dieper level met mensen te communiceren. Voor docenten - om leerlingen/studenten te begeleiden in hun persoonlijke groei. Voor leidinggevenden - om hun werknemers optimaal te laten functioneren. Voor therapeuten - om door te ontwikkelen binnen het vakgebied. Voor carrièreswitchers- om professioneel te werken met mensen. Voor SPW'ers - om op HBO niveau binnen het vak door te studeren. Voor SPH'ers en HBO'ers Social Work - om naast de brede theoretische kennis nog meer de diepte in te gaanén de praktijkkant van het vak te leren. Voor HBO'ers (toegepaste) psychologie - om naast het in kaart brengen van gedrag nu het proces te leren begeleiden naar gedragsverandering (therapie). Voor U - omdat u geïnteresseerd bent in de mens en zijn psyche. Waarin onderscheidt OPC zich van andere opleidingen binnen de psychologie? De psyche van de mens is complexe materie. De opleiding is er ruimschoots in geslaagd om in heldere en duidelijke taal de processen in de mens te beschrijven. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschap (kennis), filosofie (wijsheid) en empirie (levenservaring). Deze opleiding is in tegenstelling tot verschillende andere opleidingen praktijkgericht én vakgericht. Theorie wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden uit het dagelijkse leven waardoor de toepasbaarheid in de praktijk zichtbaar wordt. OPC geeft antwoord op de vraag vanuit het werkveld: de vraag naar professionele counselors die zelfstandig mensen kunnen begeleiden in veranderingsprocessen. Deze zelfstandigheid kan zelfs leiden tot het opzetten van een eigen praktijk. Uw cliënten komen tenslotte in aanmerkingvoor vergoeding van verschillende ziektekostenverzekeraars. Wat wordt van de Psychosociaal Counselor gevraagd (waar leiden we toe op)? Een professioneel Psychosociaal Counselor handelt vanuit: Zelfreflecterend vermogen Ethiek Creativiteit Flexibiliteit Empathisch vermogen Analytisch vermogen Sociaalcommunicatieve vaardigheid Probleemgerichtheid en oplossingsgerichtheid Wat is het werkveld van de Psychosociaal Counselor (beroepsmogelijkheden)? De psychosociaal counselor kan werkzaam zijn: In een samenwerkingsverband in de gezondheidszorg in de eerste lijn: medisch met bijvoorbeeld huisarts, paramedisch met bijvoorbeeld psycholoog of fysiotherapeut, alternatief met bijvoorbeeld haptonoom of hypnotherapeut. In het onderwijs als vertrouwenspersoon voor docenten en studenten, of als aanvulling op de Intern Begeleider. Bij maatschappelijke en sociale instanties zoals Algemeen MaatschappelijkWerk en jeugdbegeleidingsdiensten (in contact met kinderen, jeugdigen en jong volwassene). Als zelfstandige binnen een eigen praktijk.
  Nha


  € 135.00

  Check hier »

Geef een reactie