• Kort Mbo Sociaal Cultureel Werker Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Sociaal Cultureel Werker De sociaal cultureel werker komen we o.a. tegen in de maatschappelijke opvang, buurthuizen of wijkcentra of buitenschoolse opvang. Als educatief medewerker, welzijnswerker, jongerenwerker of opbouwwerker. Je werkt met jongeren, tieners, volwassenen, gehandicapten, asielzoekers enz. Soms in het kader van het persoonsgebonden budget. Je organiseert activiteiten en projecten met groepen van verschillende leeftijden en achtergronden. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Sociaal Cultureel Werker. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 83.50

  Check hier »

Geef een reactie