• Master Of Business Administration (mba) General Management Ervaring met deze provider?
  Master
  Nha Opleidingen
  Praktijkgerichte 2 jarige studie voor internationaal erkende master degree.
  Managers die het totale proces van een organisatie kunnen overzien, zijn van essentieel belang in het hedendaagse bedrijfsleven. Een verantwoordelijke leidinggevende die zowel op operationeel, zakelijk als strategisch niveau inspeelt op de bedrijfskundige veranderingen is van onschatbare waarde. Iedere organisatie zoekt naar optimalisatie van de organisatorische uitvoering van een bedrijf, om zo effectief en efficiënt mogelijk te functioneren. De opleiding MBA General Management maakt van jou een betere manager. Je bent straks in staat om oplossingsgericht te adviseren bij cruciale beslissingen omtrent bedrijfsresultaten en kunt gemaakte beleidskeuzes omzetten in effectieve organisatiestructuren. Door middelvan kennis en vaardigheden die je verwerft op organisatorisch en managementniveau kun je zakenstrategieën en marketingstrategieën ontwerpen en uitvoeren, waarmee je resultaatgericht kan inspelen op de globalisatie, technologische veranderingen en concurrentie in de markt. Daarbij raak je jouw personeel niet uit het oog en doe je er alles aan om de belangen van personen te behartigen. Deze opleiding past perfect binnen de praktijk van managers in het bedrijfsleven. Bij de Masteropleiding General Management staan onderzoek en praktische toepassingen centraal. Wij stomen jou klaar tot zelfstandig manager die kennis heeft van duurzaam management en concurrentievoordelen benut. Vanuit een strategische invalshoek heb je zowel oog voor winstgevendheid en overleving, alsook voor morele en esthetische overwegingen ten aanzien van stakeholders. Door de MBA-Masteropleiding General Management doeje verdiepende kennis op van een groot aantal afzonderlijke managementgebieden aan en kun je de geleerde inzichten uitstekend toepassen in de praktijk. De onderwerpen die behandeld worden, zijn gebaseerd op het meest actuele onderzoek, waarin het kritisch en analytisch denken van de student voortdurend wordt uitgebreid. Na het volgen van deze opleiding kun je reflectief omgaan met de verbetering van de organisatorische uitvoering van een bedrijf en draai jij jouw hand niet om voor de diverse marketingaspecten. Je bent een uitstekende toegevoegde waarde voor het bedrijfsleven! Voor wie is de Masteropleiding General Management bedoeld? Personen die op academisch niveau een krachtige bedrijfskundige managementbasis willen ontwikkelen. Personen die een managementrol ambiëren en diepgaande kennis over het bedrijfsleven willen vergaren. Welke persoonskenmerken heeft een algemeen manager Eenalgemeen manager is objectief, doortastend, daadkrachtig, ambitieus, flexibel, strategisch en gaat oplossingsgericht te werk. Hij is communicatief vaardig, veelzijdig en bezit leiderschapskwaliteiten. Hij heeft de mogelijkheid om effectief te beoordelen en voelt zich zowel thuis op de werkvloer alstussen leidinggevenden. Hij kan op een effectieve en efficiënte wijze resultaat gericht te werk gaan om een organisatie positief te beïnvloeden. Beroepsmogelijkheden en werkveld Een strategische manager is verantwoordelijk en resultaatgericht. Hij is in staat om de directie te ondersteunen en te adviseren op het gebied van onder meer duurzaam management, logistiek, marketing, bedrijfsethiek en financiën. Na afronding van deze masteropleiding kun jij aan de slag bij organisaties in zowel de private sector als in de publieke sector. Mogelijke beroepen: Marketing manager Bedrijfseconoom Operations manager Manager inkoop en logistiek Projectleider / manager Business controller Financial controller Interim manager Uitstekende aansluiting op de praktijk De nieuwe richtlijnen binnen het onderwijs stimuleren een nog betere aansluiting van de opleidingen op de beroepspraktijk. Dit impliceert onder andere dat er geen overbodige lesstof wordt behandeld. De lesstof haakt in op de werkpraktijk en dit maakt jouw opleiding bij de NHA levendiger en prettiger.
  Nha


  € 302.00

  Check hier »

Geef een reactie