• Kort Mbo Verzorgende Ig-gehandicaptenzorg Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  KORT MBO VERZORGENDE IG - GEHANDICAPTENZORG De verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) in de gehandicaptenzorg verleent ondersteuning en (basis)zorg aan zorgvragers met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige handicap. Je leert verpleegtechnische handelingen uit te voeren en ondersteunt de cliënten bij de persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken, dagbesteding en de ontwikkeling van vaardigheden. Tevens dien je als vertrouwenspersoon. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Verzorgende IG - gehandicaptenzorg. Alleen Nederlands, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA. Het Kort MBO is ideaal als: -je alleen de beroepsgerichte vakken wil volgen, bijvoorbeeld als bijscholing of om de kennis op te frissen of te actualiseren. -je niet aan de MBO-vooropleidingseis voldoet. Via deze opleiding kun je toch het erkende MBO-diploma behalen. -je (nog) niet in de gelegenheid bent om stage te lopen. Deze opleiding bevat geen stage.
  Nha


  € 97.50

  Check hier »

Geef een reactie