• Kort Mbo Verzorgende Ig - Geestelijke Gezondheidszorg Ggz Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  KORT MBO VERZORGENDE IG - GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG (GGZ) Een verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) in de geestelijke gezondheidszorg werkt bijvoorbeeld in een GGZ instelling, algemeen psychiatrisch ziekenhuis, regionale instelling voor beschermde woonvormen, kinder- en jeugdpsychiatrische instelling, instelling voor verslavingszorg, instelling voor forensische zorg, de thuissituatie of bij het RIAGG. Je biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een psychosociale of psychiatrische stoornis of verslaving, jong en oud. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Verzorgende IG - geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Alleen Nederlands, Rekenen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA. Het Kort MBO is ideaal als: -je alleen de beroepsgerichte vakken wil volgen, bijvoorbeeld als bijscholing of om de kennis op te frissen of te actualiseren. -je niet aan de MBO-vooropleidingseis voldoet. Via deze opleiding kun je toch het erkende MBO-diploma behalen. -je (nog) niet in de gelegenheid bent om stage te lopen. Deze opleiding bevat geen stage.
  Nha


  € 97.50

  Check hier »

Geef een reactie