• Hbo Sph: Jeugd En Veiligheid Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  HBO cursus met 11 EC studiepunten. Gerichte opleiding in 3 maanden.
  De centrale vraag in deze HBO cursus is: hoe ziet de jeugdcriminaliteit in Nederland er uit en wat speelt er allemaal op het gebied van preventie en behandeling? De vraag wordt behandeld aan de hand van een aantal deelvragen: Hoe beïnvloeden persoonlijke, groeps- en maatschappelijke ontwikkelingen het ontstaan en voortbestaan van jeugdcriminaliteit? Welk beleid bestaat er rondom jongeren en criminaliteit? Welke methodieken worden ingezet ter preventie en in de behandeling van jeugdcriminaliteit? En hoe effectief zijn die? Inzicht in de achtergronden van jeugdcriminaliteit, thema's en methodieken is essentieel voor de beginnende hulpverlener die met jongeren wil werken. In het kader van het onderdeel"soorten criminaliteit"kan de focus worden gelegd op doelgroepen zoals: allochtone jongeren, jongeren met een licht verstandelijke beperking, jeugdbendes, loverboys, de psychopathologische jeugddelinquent, de jeugdige veelpleger, de jeugdige zedendelinquent. Deze leergang is een must voor wie in de jeugdzorg wil gaan werken. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van 3 maanden is uitstekend geschikt voor hulpverleners die hun kennis willen uitbreiden of opfrissen en voor mensen die kennis willen maken met dit werkgebied. Deze cursus is een onderdeel van de HBO-bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Als u deze leergang succesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige modules uit de HBO-bachelor opleiding SPH.
  Nha


  € 91.00

  Check hier »

Geef een reactie