• Havo Wiskunde A Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Wiskunde A.
  De lessen van de cursus HAVO Wiskunde A zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Het studieprogramma heeft een algemeen vormend karakter. Wiskunde A is gericht op het gebruik van de wiskunde in de maatschappijén op het gebruik van de wiskunde in onze economische wereld. Je leert aan de werkelijkheid ontleende problemen te doorgronden en op te lossen met wiskundige hulpmiddelen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Vaardigheden Veranderingen Tellen en kansen Statistiek Verbanden Toegepaste analyse Binominale verdeling Het staatsexamen bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen. Nadere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. Wanneer je de cursus Wiskunde A volgt, hoef je de cursus Rekenvaardigheid 3F niet te volgen, aangezien de lesstof tevens opleidt voor hetexamen Rekenvaardigheid 3F.
  Nha


  € 45.00

  Check hier »

Geef een reactie