• Hbo Mondelinge Communicatie Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Korte HBO cursus van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
  HBO Mondelinge Communicatie Correct taalgebruik speelt binnen het bedrijfsleven een cruciale rol. Het hedendaagse bedrijfsleven heeft dan ook grote behoefte aan mensen die op een juiste en moderne manier kunnen communiceren. Hier kunt u als slimme werkgever of werknemer dankbaar gebruik van maken. Met het volgen van de HBO cursus Mondelinge Communicatie leert u informatie op een overtuigende en juiste wijze over te brengen. Om als bedrijf te groeien is mondelinge communicatie zeer belangrijk. Zowel interne als externe communicatie draagt bij aan het succes van een bedrijf. Correct taalgebruik is hierbij van belang. Ook verstevigt juiste communicatie de bedrijfspositie, alsook uw eigen positie in het bedrijf. Bedrijven en organisaties dienen daarom te investeren in de mondelinge vaardigheden van de werknemers. Gesprekken dragen immers bij aan het goed functioneren van de organisatie. Binnen de HBO cursus Mondelinge Communicatie leert u hoe u op een effectieve wijze mondeling communiceert. Er is veel aandacht voor taal. U leert hoe u een goed gesprek voert en met welke toon, structuur en stijl u uw doel bereikt. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personen die door praktijkgerichte opdrachten, hun mondelinge communicatie willen verbeteren. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
  Nha


  € 98.00

  Check hier »

Geef een reactie