• Vmbo Nederlands Ervaring met deze provider?
  Vmbo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vmbo Nederlands.
  De NHA-cursus VMBO Nederlands is speciaal geschreven voor het staatsexamenprogramma. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Nederlands is binnen het gemeenschappelijke deel een verplicht vak. Daarnaast is dit ook een uitstekende cursus om je algemene ontwikkeling op een hoger niveau te brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod: schrijfvaardigheid: je kunt kiezen voor een opstel of een functionele schrijfopdracht, bijvoorbeeld het maken van een advertentie, een enquêteformulier of iets dergelijks. leesvaardigheid samenvatting maken spelling en grammatica tekstbegrip en formuleren taalverschijnselen spreken en luisteren literatuur Op het moment dat je je voor het examen aanmeldt, ontvang je van de Examendienst voor de Staatsexamens zgn. vakinformatie. Hierin staat precies omschreven wat je voor het examen moet doen. In ieder geval moet je literatuurlijst 10 titels bevatten (romans, gedichten, korte verhalen, etc.). Nadere informatie over de samenstelling van de literatuurlijst ontvang je bij de cursus.
  Nha


  € 31.50

  Check hier »

Geef een reactie