• Vwo Wiskunde A Ervaring met deze provider?
  Vwo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Wiskunde A.
  De lessen van de cursus Wiskunde A VWO zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Wiskunde A VWO is gericht op het gebruik van de wiskunde in de maatschappijén in onze economische wereld. Je leert aan de werkelijkheid ontleende problemen te doorgronden en op te lossen met wiskundige hulpmiddelen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende onderdelen: Vaardigheden Veranderingen Tellen en kansrekening Statistiek Verbanden Binominale verdeling Lineair programmeren Differentiëren en analyseren Discrete dynamische modellen Het staatsexamen bestaat uit een mondeling en een schriftelijk examen. Nadere informatie hierover ontvang je tijdens de cursus. Wanneer je de cursus Wiskunde A volgt, hoef je de cursus Rekenvaardigheid 3F niet te volgen, aangeziende lesstof tevens opleidt voor het examen Rekenvaardigheid 3F.
  Nha


  € 35.50

  Check hier »

Geef een reactie