• Hbo-bachelor Rechten Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  NVAO geaccrediteerde opleiding voor het officiële HBO bachelor getuigschrift Rechten.
  HBO-Bachelor Rechten Inclusief wettenbundel De HBO bachelor Rechten sluit aan op de nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld van de bedrijfsjurist en de overheidsjurist. Vaak bent u de schakel tussen directie en werkvloer of tussen overheid en burger. Ook heeft u een adviserende taak richting burger over diverse zaken waar burger en overheid een directe rol spelen. Denk maar aan allerlei vergunningen of zaken die spelen in het kader van de wet WMO. Ook in het bedrijfsleven kunt u een adviserende rol hebben richting directie over beleidskwesties, contracten of zaken op het gebied van arbeid en personeel, maar ook richting afnemer of consument over zaken als algemene voorwaarden en aansprakelijkheden. Een HBO jurist dient juridische kennis te bezitten maar ook de nodige sociale vaardigheden om als professional te kunnen functioneren binnen een werkgebied dat zoveel disciplines en belangen kent. Een integer adviseur of bemiddelaar dient ieders belangen op de juiste wijze te dienen. In de loop van het tweede studiejaar kiest u een specialisatie, waardoor deze opleiding aansluit op uw specifieke wensen. U kunt dan kiezen uit vier specialisaties: Overheidsjurist: Rechtbank Overheidsjurist: Lagere overheid Bedrijfsjurist: Internationaal Bedrijfsjurist: Bedrijfsjuridisch advies Voor wie is de opleiding bedoeld? Personen die een dagopleiding hebben gestaakt of na een mbo opleiding direct zijn gaan werken en alsnog een hogere beroepsopleiding willen afronden. Personen met een aanverwante vooropleiding die in relatief korte tijd diepgaande kennis willen opdoen van een aantal aanverwante vakgebieden in het juridisch spectrum. Personen die willen werken in het bedrijfsleven, binnen het MKB en het bank- en verzekeringswezen of bij de (centrale ) overheid, zoals bij ministeries en gemeenten. Onderwijs dat is gericht op aansluiting bij praktijksituaties, is een wezenlijk onderdeel van de visie op onderwijs van NHA. Dit wordt bewerkstelligd door in het opleidingsaanbod praktijkgerichte oefeningen op te nemen. Contacten met het werkveld en docenten met de benodigde praktijkervaring vormen prioriteit in het beleid. Tevens is er binnen Hogeschool NHA gekozen voor een begeleidingssysteem waarbij de persoonlijke aandacht voor de student centraal staat. In de keuzes voor didactische werkvormen richt Hogeschool NHA zich op het bewerkstelligen van een werkhouding bij studenten die in het werkveld / de praktijk vereist wordt, namelijk eigen initiatief en zelfstandigheid. Dit betekent dat er door de docenten een begeleidende en voorwaardenscheppende taak is weggelegd. Het betekent ook dat waar mogelijk de opleiding HBO-bachelor Rechten beroepsgericht wordt vormgegeven.
  Nha


  € 141.00

  Check hier »

Geef een reactie