• Havo Geschiedenis Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Geschiedenis.
  De lessen van de cursus HAVO Geschiedenis zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. De examenonderwerpen zijn wisselend en worden jaarlijks door de examencommissie vastgesteld. Bij de cursus krijg je alle benodigde informatie over de vastgestelde onderwerpen. Een vast onderdeel, hetzij bij het schriftelijk, hetzij bij het mondeling examen, is de geschiedenis van de Rechtsstraat en van de Parlementaire Democratie.
  Nha


  € 44.50

  Check hier »

Geef een reactie