• Mbo-basisopleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Leer de basiskennis van het vak pedagogisch medewerker. Geen vooropleidingseis!
  MBO-basisopleiding Gespeialiseerd Pedagogisch Medewerker Een gespecialiseerd pedagogisch medewerker draagt zorg voor baby's, kinderen en jongeren. Je werkt in een kindcentrum, onderwijsinstelling of een jeugdzorgorganisatie. De toevoeging'gespecialiseerd'betekent dat je meestal extra coördinerende taken en verantwoordelijkheden krijgt toegewezen. Ook ben je het aanspreekpunt voor ouders en externe instanties en het management. Werken in de jeugdzorg of kinderopvang is leuk en afwisselend. Je creëert een vertrouwde omgeving voor kinderen en zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Je kunt een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers. Je beantwoordt vragen van ouders over de ontwikkeling/opvoeding van hun kind en informeert hen over stappen die gezet kunnen worden bij gedragsproblemen. Deze opleiding is ook ideaal als bijscholing en als voorbereiding op de MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Je kunt straks slagvaardig aan het werk met deze gedegen opleiding. Je profiteert bij de NHA van veel ervaring. Dit maakt je studie gemakkelijker en sneller.
  Nha


  € 68.00

  Check hier »

Geef een reactie