• Hbo Sociologie Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Kort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Toegepaste Psychologie.
  HBO Sociologie Samen zijn wij de maatschappij. Waar psychologie kijkt maar het individu, is sociologie voornamelijk gericht op de groep, de gemeenschap, de samenleving en de maatschappij. Daarin spelen sociologische kernbegrippen als cultuur, context en socialisatie een belangrijke rol. In de cursus HBO Sociologie leert u sociologische kernbegrippen en verklaringen. U leert hoe een multiculturele samenleving functioneert en hoe u hierop in kunt spelen. Sociologie is de studie van hoe mensen met elkaar leven. In een veelzijdige samenleving waarin allerhande spanningsvelden zichtbaar worden, tracht de sociologie oplossingen aan te dragen voor het welbevinden van mensen als groep. Thema's als de maatschappelijke en sociaal culturele context worden dan ook uitgebreid besproken binnen de HBO cursus Sociologie. U raakt vertrouwd met sociologische kernbegrippen en verklaringen en kunt deze vervolgens toepassen in de praktijk. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze compacte module van twee maanden is uitermate geschikt voor personen die geboeid zijn door de gebeurtenissen in de maatschappij en zich verder willen verdiepen in de huidige multiculturele samenleving. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Toegepaste Psychologie. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige module (4 studiepunten) wanneer u zich aanmeldt voor de HBO-bachelor opleiding.
  Nha


  € 79.50

  Check hier »

Geef een reactie