• Mbo-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Erkende opleiding. Studeer in je eigen tempo voor het officiële MBO-diploma niveau 4.
  MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker betekent zorg dragen voor baby's, kinderen en jongeren. Afwisselend, dankbaar en leuk werk dus. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker werk je binnen een kindcentrum, onderwijsinstelling of jeugdzorgorganisatie. Deze nieuwe opleiding op mbo niveau 4 biedt ten opzichte van niveau 3 de volgende meerwaarde: Je krijgt meer inzicht in afwijkende ontwikkelingen, extra coördinerende taken en meer verantwoordelijkheden. Zo communiceer je meer met ouders en verzorgers en andere disciplines. Na afronding van deze opleiding voldoe je aan de eisen van de CAO Kinderopvang en Jeugdzorg en kun je gediplomeerd aan de slag. Je biedt veelal in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor balans tussen rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Je kan een aansturende en begeleidende rol vervullen voor collega's en vrijwilligers en bent het aanspreekpunt voor de ouders/vervangende opvoeders en betrokkenen zoals interne collega's en externe deskundigen. Voor het management kun je een informerende en beleidsondersteunende rol vervullen. Je beantwoordt vragen van ouders over de ontwikkeling/ opvoeding van hun kind en informeert hen over stappen die gezet kunnen worden bij een gesignaleerde ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.
  Nha


  € 50.50

  Check hier »

Geef een reactie