• Hbo Bestuursprocesrecht Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Kort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Rechten.
  Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Bestuursorganen kunnen de rechten van burgers aantasten door gebruik te maken van bevoegdheden. Nadat een bestuursorgaan een besluit heeft genomen, kan hiertegen een bezwaar gemaakt worden. Met het volgen van de HBO cursus leert u het algemene stelsel van rechtsbescherming te begrijpen en weet u welke rechtsbeschermingssoorten er zijn. Om er zeker van te zijn dat bestuursorganen hun taken rechtmatig en doelmatig uitvoeren, biedt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een algemeen stelsel van rechtsbescherming tegen besluiten zoals die door bestuursorganen worden genomen. Aan het eind van de cursus kunt u uitleggen welke rechtsbeschermingssoorten er voor de burger bestaan. Ook kunt u beschrijven aan welke juridische vereisten een bezwaarschrift en een besluit of bezwaar moet voldoen. U kunt de stappen van de beroepsprocedure uitleggen en u weet hoe de toetsing van de bestuursrechter eruitziet. De verschillende beroepsprocedures die naast de algemene beroepsprocedure bestaan kunt u benoemen. Deze vaardigheden zijn van belang om de verhouding tussen de overheid en de burger te begrijpen. Met de inhoud van deze cursus kunt u bijvoorbeeld aan de slag als juridisch medewerker bij de gemeente. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is met recht de beste keuze voor kritische mensen die de bestuursrechtelijke procedures willen kennen en hanteren. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Recht. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Recht.
  Nha


  € 91.00

  Check hier »

Geef een reactie