• Politiek En Bestuur Voor Beginners Ervaring met deze provider?
  Persoonlijke Ontwikkeling
  Nha Opleidingen
  Met de cursus Politiek en bestuur voor beginners krijgt u beter inzicht in onze binnenlandse politiek.
  "Politiek"is een veelbesproken onderwerp. Denk maar eens aan de vele discussies die worden gevoerd gedurende verkiezingsperiodes. Iedereen heeft wel een eigen gedachte bij verschillende politieke stromingen. De een wil het liefste een paars kabinet, de ander een nationaal kabinet. De een kiest voor links, de ander heeft meer voorkeur voor rechts. Maar wat zijn precies de verschillen? Politiek is een breed en ingewikkeld onderwerp evenals de met de politiek samenhangende bestuurlijke besluitvorming. Het doel van deze cursus is u meer inzicht te geven in de achtergrond van de Nederlandse politiek en het bestuur. Het is een perfecte cursus voor wie ambities heeft op het gebied van lokale, provinciale of landelijke politiek. Maar zeker ook een aanrader voor wie zijn algemene kennis wil uitbreiden en de politiek wil begrijpen en goed wil kunnen volgen! Gedurende de cursus Politieke en Bestuurlijke besluitvorming voor beginners worden veel aspecten van Nederlandse politiek en bestuur behandeld. Om de hedendaagse politiek en het bestuur goed te kunnen begrijpen kijken we eerst naar het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden. We kijken naar een aantal belangrijke ontwikkelingen bij het ontstaan van onze rechtsstaat. Een belangrijke tijdsperiode hierin is de 18e eeuw. Gedurende deze eeuw werd onder andere de eerste grondwet ingevoerd, deed koning Willem I afstand van de troon en werd België een onafhankelijke staat. We geven inzicht in de verschillende politieke stromingen en ideologieën. Hierdoor krijgt u een goed beeld van het verschil tussen'links'en'rechts'. Het wordt duidelijk waarom er zulke levendige discussies worden gevoerd tussen de verschillende politieke stromingen. Vervolgens kijken we hoe onze rechtsstaat is ingericht en op welke manier ons land wordt bestuurd. Hierdoor wordt duidelijk wie er in de Eerste en Tweede kamer zitten en wat het parlement precies doet. U weet nu ook waarom de miljoenennota elk jaar weer zo belangrijk is. We gaan in op het bestuur waar u mee te maken kunt krijgen en de taken van gemeentelijke ambtenaren. Zo weet u bij welke instantie u aan kunt kloppen voor de meest uiteenlopende onderwerpen. Het volgende belangrijke punt in de cursus zijn de verschillende politieke systemen, de politieke cultuur en natuurlijk de politieke stromingen. Het liberalisme, socialisme, fascisme enzovoort.
  Nha


  € 30.00

  Check hier »

Geef een reactie