• Havo Rekenvaardigheid 3f Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Haal al in 3 maanden het erkend diploma.
  De nieuwe NHA-cursus HAVO Rekenvaardigheid 3F is speciaal ontwikkeld voor het staatsexamenprogramma. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen dat sinds 2014 verplicht onderdeel uitmaakt van het gemeenschappelijk deel van de HAVO. Daarnaast is het ook een uitstekende cursus om je algemene ontwikkeling op een hoger niveau te brengen. O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod: -Getallen -Verhoudingen -Meten en meetkunde -Verbanden enz. Wanneer je ook de cursus Wiskunde A volgt, hoef je deze cursus Rekenvaardigheid 3F niet te volgen, aangezien de Wiskundelesstof tevens opleidt voor het examen Rekenvaardigheid 3F.
  Nha


  € 33.50

  Check hier »

Geef een reactie