• Kort Mbo Thuisbegeleider Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Thuisbegeleider In dit kort MBO programma krijg je alle beroepsgerichte kennis aangereikt die een thuisbegeleider nodig heeft. Het is een ideaal programma voor thuisbegeleiders die zich willen bijscholen en voor een ieder die thuisbegeleider wil worden maar (nog) niet aan de vooropleidingseis voldoet. Je begeleidt mensen die moeilijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Denk hierbij aan mensen met geldproblemen, dementerende ouderen, mensen met een verslaving, gezinnen met opvoedkundige problemen. Je zoekt samen met de cliënt naar oplossingen voor knelpunten die het dagelijkse leven moeilijk maken. Jij zorgt voor een stabiele thuissituatie en biedt een luisterend oor. Je biedt ondersteuning bij huishoudelijke, verzorgende, financiële en/of opvoedkundige zaken. Waar nodig overleg je met de wijkverpleging, artsen, degemeente, de GGZ. Het is mogelijk dat je zelfstandig komt te werken of in een wijkteam. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Thuisbegeleider. Alleen Nederlands, Rekenen, Engels en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleiddoor onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 83.50

  Check hier »

Geef een reactie