• Hbo Intercultureel Management Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Kort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
  HBO Intercultureel Management Bedrijven zijn steeds vaker internationaal actief. Intercultureel management treedt hierdoor steeds meer naar de voorgrond. Cultuur is van invloed op de managementpraktijk, maar eveneens op de gehele structuur van een organisatie. Wilt u uw kennis vergroten en uw horizon verbreden? De HBO cursus Intercultureel Management is uitermate geschikt als u meer inzicht in globalisering en culturele verschillen wilt vergaren. Globalisering opent nieuwe markten voor Nederlandse bedrijven. Dit heeft een impact op onze samenleving. Het is daarom van belang om te weten hoe de hedendaagse wereldeconomie werkt. Internationale verantwoordelijkheid en internationale contacten liggen tegenwoordig niet alleen meer bij het managementteam, iedere werknemer in het bedrijf kan hiermee te maken krijgen. In de module leert u hoe u culturele verschillen naar waarde inschat en hoe u met deze culturele verschillen omgaat. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor mensen die hun internationale kennis verder willen vergroten. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit-als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
  Nha


  € 98.00

  Check hier »

Geef een reactie