• Kort Mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding. Geen vooropleidingseis!
  Kort MBO Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker In dit kort MBO programma krijg je alle beroepsgerichte kennis aangereikt die een pedagogisch medewerker nodig heeft. Het is een ideaal programma voor pedagogisch medewerkers die zich willen bijscholen en voor een ieder die wil werken in de jeugdzorg of kinderopvang maar (nog) niet aan de vooropleidingseis voldoet. Werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker betekent zorg dragen voor baby's, kinderen en jongeren. Afwisselend, dankbaar en leuk werk dus. De toevoeging'gespecialiseerd'betekent dat je meestal extra coördinerende taken en verantwoordelijkheden krijgt toegewezen. Je biedt veelal in groepsverband een stimulerende omgeving voor de ontwikkeling van elk kind. Je creëert een veilige, vertrouwde omgeving waarbinnen je zorgt voor rust en structuur enerzijds en uitdaging, activiteiten en (vrij) spel anderzijds. Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Alleen Nederlands, Rekenen, Engels en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 57.00

  Check hier »

Geef een reactie