• Hbo Sph: Eigen Kracht (uitgangspunten / Methodieken / Dilemmas) Ervaring met deze provider?
  Hbo
  HBO leer gang met 11 EC studiepunten. Gerichte opleiding in 3 maanden.
  HBO SPH: Eigen Kracht Empowerment geniet een toenemende belangstelling en kent diverse toepassingen binnen de hulp- en zorgverlening. De kernideeën van empowerment bevatten positieve begrippen en doelen, waar men moeilijk tegen kan zijn. Toch worden ook vraagtekens gezet bij de nadruk die tegenwoordig gelegd wordt op deze kernideeën. Vragen als: leidt empowerment inderdaad wel tot verbetering van gezondheid? En: heeft empowerment misschienook onbedoelde gevolgen? In het kader van het beheersbaar houden van kosten, gebruiken instellingen vaak vaste procedures en beleid waarin zorg wordt gekaderd. Dit soort procedures heeft echter vaak ook onbedoelde neveneffecten waardoor de tevredenheid van zowel hulpverleners als cliënten negatiefwordt beïnvloed, als ook een negatieve invloed op het rendement van de instelling. U wordt daarom uitgedaagd te denken hoe het systeem ondersteunend word gemaakt aan de bedoeling, dat waar hulpverlening eigenlijk om draait. Daarvoor worden onderwerpen behandeld zoals eigenaarschap, onbedoelde effecten, variatie in werkwijze, enzovoort. In een maatschappij waar zorg steeds meer gebonden lijkt door bureaucratische regels, kostenbeperking, administratieve verplichtingen, enzovoort, is de vraag in hoeverre dit een negatieve invloed heeft op de zorg. En dan in het bijzonder of de cliënten daarvan de dupe worden. Ook kan het een negatieve invloed hebben op het plezier van het werken waardoor er spanning ontstaat tussen de hulpverlener en de management van de instelling waarvoor hij werkt. Door een dialoog tussen hulpverlener en manager en tussen hulpverlener en cliënt kunnen deze spanningen worden verlaagd. U komt daarom te weten hoe deze spanningen tussen de verschillende partijen kunnen ontstaan en hoe het werken met een dialogisch model deze spanningen kan verminderen. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van 3 maanden is uitstekend geschikt voor hulpverleners die hunkennis willen uitbreiden of opfrissen en voor mensen die kennis willen maken met dit werkgebied. Deze cursus is een onderdeel van de HBO-bachelor opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). Als u deze cursus succesvol afrondt en u wilt verder studeren, dan kunt u vrijstelling krijgen voor degelijknamige modules uit de HBO-bachelor opleiding SPH.
  Nha


  € 91.00

  Check hier »

Geef een reactie