• Hbo Bestuursrecht Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Kort HBO-programma van 2 maanden, onderdeel van de HBO-bachelor Rechten.
  Iedere burger heeft te maken met de overheid en de regels van de overheid. De overheid heeft dan ook vanzelfsprekend meer macht dan burgers. Toch moet de overheid zich ook aan bepaalde regels en wetten houden. Met het volgen van de HBO cursus Bestuursrecht leert u de belangrijkste regels van de bestuursrecht. Ook leert u welke bevoegdheden de overheid heeft en aan welke regels de overheid zich dient te houden. Burgers die zich niet kunnen vinden in het optreden van de overheid, kunnen hiertegen in beroep gaan. Ze hebben de mogelijkheid om het handelen van de overheid door de rechter te laten toetsen. Ook kunnen ze een klacht indienen of de overheid aansprakelijk stellen voor geleden schade. De algemene regels staan beschreven in het Algemene wet bestuursrecht (Awb). Aan het eind van de module kunt u in eigen woorden weergeven welke bestuurshandelingen het bestuursrecht kent. U kunt deze beschrijven en aanwijzen in het Awb. Ook beschrijft u de algemene beginselen van behoorlijk bestuur met het grootste gemak. U weet welke sancties er bestaan en hoe deze ten uitvoer worden gelegd. Bijzonder nuttige informatie als u meer over de juridische wereld wilt weten. Met de inhoud van deze cursus kunt u bijvoorbeeld als juridisch medewerker bij een gemeente of waterschap aan de slag! Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is met recht de beste keuze voor gedisciplineerde mensen die alle aspecten van de verhouding tussen de overheid en de burger willen begrijpen. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de HBO-bachelor opleiding Recht. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Recht.
  Nha


  € 91.00

  Check hier »

Geef een reactie