• Vwo Natuurkunde Ervaring met deze provider?
  Vwo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Natuurkunde.
  De lessen van de cursus VWO Natuurkunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Om dit vak goed te kunnen volgen is kennis van wiskunde op VWO-niveau noodzakelijk. Hoewel deze kennis voor de toepassing in de natuurkunde ook in de cursus wordt aangereikt, adviseren wij jou om tegelijkertijd de cursus Wiskunde B te volgen. In deze cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Golven. Beweging en wisselwerking. Lading en veld. Straling en materie. In deze cursus leer je de basiskennis. Vervolgens vindt verdieping, uitbreiding en verbreding van de onderwerpen plaats. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
  Nha


  € 31.50

  Check hier »

Geef een reactie