• Sociale Psychologie Ervaring met deze provider?
  Psychologie En Coaching
  Nha Opleidingen
  Leer hoe mensen zich gedragen in het bijzijn van anderen en hoe u dat gedrag kunt beïnvloeden.
  Wat is Sociale psychologie? Mensen leven in meervoud, niet in enkelvoud! Waar u ook bent, u staat in direct of indirect contact met andere mensen. Op uw werk, binnen uw gezin, tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen en zelfs wanneer u alleen een wandeling maakt, wordt uw denken, voelen en doen beïnvloed door anderen. Tegelijkertijd beïnvloedt ú de gedachte, gevoelens en gedragingen van andere mensen, zelfs al bent u niet fysiek in hun aanwezigheid. Dit bijzondere proces van wederzijdse beïnvloeding wordt uitgebreid bestudeerd in deze cursus. Wat leert u bijvoorbeeld? Omdat we mensen niet kunnen isoleren uit het sociale leven zouden we kunnen zeggen dat sociale psychologie dé psychologie is die het leven verklaart. De relaties tussen mensen staan centraal. Duidelijk zal worden wie wie beïnvloedt en wat daar de effecten van zijn. U zult dan ook veel antwoorden krijgen op vragen over het sociale samenzijn: ? Hoe zelf is een zelfbeeld? ? Hoe neemt u waar? ? Aan wie of wat worden successen en mislukkingen toegeschreven? ? Wat is de kracht van non-verbale communicatie? ? Wat gebeurt er als een hechtingsproces niet goed is verlopen? ? Uit welke onderdelen bestaat liefde? ? Hoe werkt ons geheugen? ? Leidt logisch denken altijd tot oplossingen? ? Hoe komt u tot beslissingen? ? Houding en gedrag, wat is de link? ? Hoe leidt taal tot communicatie? ? Wat is de kracht van motiverende communicatie? ? Hoe ontstaat groepsdynamiek? ? Wat is de charme van een multiculturele samenleving en wat zijn de gevaren? ? Wat is het effect van verkeerde informatie? ? Aanpassen aan de norm, is dat slim? Het resultaat van het volgen van deze cursus zal verder gaan dan inzicht in de oorzaak van uw denken, voelen en doen. Naast deze verklarende functie zal er ook een proces begeleidende functie belicht worden. Door middel van voorbeelden worden linken gelegd naar de praktijk: hoe kunt u deze kennis gebruiken voor uzelf en de mensen waarmee u verbonden bent. Voor wie is deze cursus bedoeld? Deze inzichtelijke en toepasbare cursus Sociale Psychologie is speciaal geschreven voor mensen die vanuit hun beroep of persoonlijke interesse meer willen weten over menselijke interacties. U kunt hierbij denken aan: ouders en opvoeders, onderwijzers en leraren, ordehandhavers, inrichtingswerkers, therapeuten, stressmanagers, counselors, coaches, personeelsfunctionarissen, loopbaanbegeleiders, maatschappelijk werkers, verplegers, fysiotherapeuten, alternatief genezers, artsen etc., kortom voor iedereen die geïnteresseerd is in mens, psyche en wederzijdse beïnvloeding.
  Nha


  € 60.00

  Check hier »

Geef een reactie