• Hbo-bachelor Sociaal Pedagogische Hulpverlening (sph) Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  NVAO-geaccrediteerde opleiding voor het officiële HBO bachelor getuigschrift SPH.
  HBO-BACHELOROPLEIDING SOCIAAL PEDAGOGISCHE HULPVERLENING (SPH) Sociaal pedagogische hulpverlening draait om ondersteuning van kwetsbare groepen in onze samenleving. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychische problemen en kinderen en hun ouders met opvoedingsproblemen. De SPH'er slaat een brug tussen de cliënt en de samenleving. Doel is om de cliënt zo lang en zo veel mogelijk in de samenleving te laten deelnemen. In deze opleiding besteden we allereerst aandacht aan het kennen van de doelgroep en het beheersen van de gekende vormen van sociaal pedagogische hulpverlening om vervolgens op te leiden tot generalist, hulpverlener nieuwe stijl (Social Worker). Het werken met een diversiteit aan hulpvragers komt aan bod. Maar ook het aansturen van een diversiteit aan vrijwillige en professionele hulpverleners komt in de opleiding aan bod. De zorgregie is over gegaan van de landelijke overheid naar de lokale overheden. Ook veranderen de wetgeving, financiering en organisatiestructuren nu volop. Dit betekent dat de SPH'er met nieuwe gespreks- en samenwerkingspartners te maken heeft en vanuit nieuwe netwerken moet opereren. Omdat de opleiding nieuw is, kunnen we veel aandacht besteden aan de meest actuele ontwikkelingen. De lesstof is praktijkgericht opgezet. Dit wordt nog eens extra ondersteund middels vier contactdagen per jaar, waarop u ook uw medestudenten persoonlijk ontmoet. In de loop van het tweede studiejaar kiest u twee minoren, om u extra te profileren als beroepskracht. U heeft de keuze uit de volgende specialisaties: - Jeugd en veiligheid - Eigen kracht - Wijkgericht werken - Ondernemen in de zorg Welke persoonskenmerken heeft een Sociaal Pedagogisch medewerker? Een SPH'er is empatisch en kan goed luisteren, is nieuwsgierig en kritisch op zichzelf en op anderen, proactief, slagvaardig, pragmatisch en resultaatgericht. Hij of zij beschikt over analytisch vermogen en kan met de meest uiteenlopende mensen omgaan. Beroepsmogelijkheden en werkveld: Het sociale domein is sterk in beweging. Oude werksettings verdwijnen, nieuwe ontstaan in snel tempo. SPH'ers werken in residentiële settings, in semi-residentiële en steeds meer in vormen van ambulant werk omdat hulpverlening zich steeds meer in de open samenleving afspeelt. Sociaal pedagogische hulpverleners worden gevraagd in functies als: - activiteitenbegeleider - afdelingshoofd - ambulant hulpverlener - casemanager -gezinsbegeleider - groeps(bege)leider - medewerker sociaal wijkteam - pedagogisch medewerker - penitentiair inrichtingswerker - preventie-/voorlichtingsfunctionaris - jeugdzorgwerker - woonbegeleider - enzovoort Steeds meer wordt er binnen het sociaal domein ook gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap
  Nha


  € 154.50

  Check hier »

Geef een reactie