• Vwo Frans Ervaring met deze provider?
  Vwo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma vwo Frans.
  Met cd's en digitale geluidsbestanden!! De lessen van de cursus Frans zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor het examen. Door middel van het lezen van diverse teksten oefen je gedurende de hele cursus de vaardigheden die nodig zijn voor het staatsexamen. Bij de cursus krijg je cd's, waarmee je je uitspraak kunt oefenen door te luisteren naar de'native speakers', mensen die afkomstig zijn uit Franssprekende gebieden. De geluidsbestanden van de cd's zijn tevens digitaal te downloaden uit onze digitale leeromgeving Studentenplaza. Verder krijg je tijdens de cursus de gelegenheid je eigen uitspraak te oefenen door zelf huiswerkoefeningen in te spreken en deze ter beoordeling in te sturen naar jouw docent. Tevens leer je praktische vaardigheden zoals het schrijven van een brief. Behalve spreekvaardigheid komen de volgende onderdelen aan bod: Leesvaardigheid Tekstbegrip (dit door middel van authentieke teksten uit kranten e.d. en examenteksten) Vergroten van de woordenschat Grammatica Luistervaardigheid Literatuur Het examen bestaat uit een centraal examen en een college-examen. Het centraal examen heeft betrekking op leesvaardigheid. Tijdens dit examen ga je circa 45 meerkeuzevragen of open vragen beantwoorden over een aantal teksten. Het college-examen bestaat uit een schriftelijk en mondeling gedeelte. Tijdens het schriftelijke gedeelte wordt de schrijfvaardigheid getoetst. Tijdens het mondelinge gedeelte worden luister- en spreekvaardigheid getoetst. Ook wordt aandacht besteed aan de 6 door jou gelezen boeken.
  Nha


  € 43.50

  Check hier »

Geef een reactie