• Hbo Marktonderzoek Ervaring met deze provider?
  Hbo
  Nha Opleidingen
  Korte HBO cursus van 2 maanden, onderdeel van de Bachelor-opleiding Bedrijfskunde.
  Het hedendaagse bedrijfsleven heeft een grote behoefte aan marktonderzoekers. Het is van groot belang om goede onderzoeksvragen te kunnen stellen en de juiste onderzoeksvorm te kiezen, om succesvolle strategieën te kunnen ontwikkelen. Onderzoekende marketeers zijn van toegevoegde waarde voor elke organisatie! Met het volgen van de HBO cursus Marktonderzoek leert u hoe u de juiste gegevens verzamelt om een relevante doelstelling op te stellen. Voor het nemen van marketingbeslissingen is onderzoek nodig.Hiervoor is een marktonderzoeker nodig die objectief naar resultaten kijkt. Door kritisch na te denken, feiten te controleren en juiste onderzoeksvragen te formuleren komt een marktonderzoeker tot een gedegen onderzoek met de bijhorende conclusies en adviezen. Binnen de HBO cursus Marktonderzoek leert u het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek toe te passen. U ontwikkelt de verschillende onderzoeksvaardigheden stap voor stap, doordat u de geleerde vaardigheden direct toepast. Voor wie is deze HBO cursus bestemd? Deze cursus van twee maanden is uitermate geschikt voor personendie het belang van onderzoek binnen een organisatie inzien. De kennis die u opdoet is universeel toepasbaar, in zowel de profit- als non-profitsector. Deze cursus maakt deel uit van de door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende HBO-bachelor opleiding Bedrijfskunde. Na het succesvol afronden van deze module kunt u vrijstelling krijgen voor de gelijknamige module uit de HBO-bachelor Bedrijfskunde.
  Nha


  € 98.00

  Check hier »

Geef een reactie