• Kort Mbo Verpleegkundige Ervaring met deze provider?
  Mbo
  Nha Opleidingen
  Volg alle beroepsgerichte vakken uit de MBO-opleiding.Geen vooropleidingseis!
  KORT MBO VERPLEEGKUNDIGE In dit kort MBO programma krijg je alle beroepsgerichte kennis aangereikt die een verpleegkundige nodig heeft. Het is een ideaal programma voor verpleegkundigen die zich willen bijscholen en voor een ieder die verpleegkundige wil worden maar (nog) niet aan de vooropleidingseis voldoet. Een verpleegkundige regelt de zorg rondom de patiënt. Je werkt samen met de collega's om je heen en met het team van artsen. Een verpleegkundige komen we op diverse gebieden tegen, en om die reden kun je dan ook kiezen voor een specialisatie in de opleiding. Je kunt kiezen uit de volgende specialisaties: - Verpleeghuis / verzorgingshuis / thuiszorg - Ziekenhuis - Gehandicaptenzorg - Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Deze uitgebreide opleiding bevat alle beroepsgerichte onderdelen van de erkende MBO-opleiding Verpleegkundige. Alleen Nederlands, Engels, Rekenen, de praktijkdagen en de stage (bpv) vallen buiten deze opleiding. Je wordt begeleid door onze docenten en je persoonlijke studieloopbaanbegeleider (SLB'er) van de NHA.
  Nha


  € 137.00

  Check hier »

Geef een reactie