• Havo Natuurkunde Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Natuurkunde.
  De lessen van de cursus HAVO Natuurkunde zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Natuurkunde is een verplicht vak in het HAVO profiel Natuur en Techniek en een keuzevak voor de andere profielen. Om dit vak goed te kunnen volgen is kennis van wiskunde op HAVO-niveau noodzakelijk. Hoewel deze kennis voor de toepassing in de natuurkunde ook in de cursus wordt aangereikt, adviseren wij jou om tegelijkertijd de cursus Wiskunde te volgen. De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod: Beeld- en geluidstechniek. Beweging en energie. Eigenschappen van materialen en stoffen. Aarde en heelal. Meten en regelen. Natuurkunde en technologie. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
  Nha


  € 27.50

  Check hier »

Geef een reactie