• Havo Biologie Ervaring met deze provider?
  Havo
  Nha Opleidingen
  Studeer voordelig en in je eigen tempo voor het erkende diploma havo Biologie.
  De lessen van de cursus HAVO Biologie zijn volledig afgestemd op het staatsexamen. Je wordt dus rechtstreeks opgeleid voor dit examen. Ook zonder examen is dit een interessante cursus voor wie meer wil weten over het functioneren van het menselijk lichaam, over de samenhang tussen organismen en hun milieu en over gedragsbiologie, erfelijkheidsleer en biotechnologie. De volgende onderwerpen komen aan bod: Structuren: cellen, organismen, ecosystemen. Levenscyclus: groei, ontwikkeling, voortplanting, erfelijkheid. Stofwisseling: energiestromen, kringlopen, afbraak en opbouw. Regeling: zintuigen, zenuwstelsel, hormoonstelsel. Gedrag: sleutelprikkels, leerprocessen, sociaal gedrag. Bescherming: huid, bloedstolling, immuniteit, vaccinatie. Verscheidenheid: mutatie, natuurlijke selectie, isolatie, evolutie. Het examen bestaat uit een schriftelijk gedeelte en een mondeling gedeelte.
  Nha


  € 31.00

  Check hier »

Geef een reactie